İnşaat ve Şantiye güvenliği konusunda Adana özel güvenlik firmaları arasında ÇUKUROVALI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, petrol tesisi, konut/toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır.

Firmamız kamu yada  özel sektöre ait proje/projelerin inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli  özel güvenlik tedbirlerini almaktadır. Başta gün içerisinde şantiyede çalışan ve şantiye bölgesinde gece konaklayan işçilerin can güvenliği, yangın, inşaat ekipman ve malzemelerinde oluşabilecek hırsızlık, yanma, saldırı, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile şantiye bölgesi tarafımızdan tetkik edilerek tehdit ve güvenlik analizi çıkartılır ve gerekli önlemler alınır. Görev yapacak personel bu analize göre inşaat ve şantiye güvenliği eğitimini tamamlamasına müteakip görev yerine sevk edilir.

İnşaat ve şantiyelerin güvenliği için birtakım tedbirler alınması ve bu konularda dikkatin kaybolmasına ve herhangi bir zafiyetin meydana gelmesine müsaade edilmemelidir.

1. İnşaat ve şantiye bölgesinin sınırları tespit edilmeli, giriş-çıkış için noktalar belirlenmeli ve bu noktalar devamlı kontrol altında tutulmalıdır.

2. Giriş-çıkış noktaları dışında kalan bölüme mümkünse çit çekilmeli, inşaat ve şantiye bölge sınırlarında devamlı  suretle rutin dışı ve periyodik olmayan zaman aralıkları ile devriye atılmalıdır.

3. İnşaat ve şantiye bölgesinde kör nokta ve zafiyet oluşturmayacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır.

4. Depolar, iş makinası otopark, personel ve ziyaretçi araçlar otopark gibi bölgeler önceden tespit edilmeli ve takibi sürekli yapılmalıdır.

5.  İnşaat ve şantiye bölgesinde can ve mal kaybına en üst derecede sebep olabilecek YANGIN tehdidine karşı gereken tüm tedbirler acilen alınmalıdır. Güvenlik personelinin duman ve duman kokusuna karşı devamlı teyakkuz halinde olmasına rağmen şartlar elverişli ise özellikle işçilerin gece kaldıkları bölgeye duman detektörleri yerleştirilmelidir.

6. İnşaat ve şantiye bölgesini besleyen enerji hatları devamlı kontrol edilmeli, yağışlı havalarda göz önüne alınarak bir tehdit unsuru olmasına müsaade edilmemelidir.

7.  İnşaat ve şantiye bölgesinde çalışacak taşeron firma personeli sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş-çıkışlarda araç ve malzeme kontrolü yapılmalı, şantiye sınırları içinde farklı firmalara ait personeller arasında huzursuzluk çıkması önlenmelidir.

8. Oluşabilecek iş kazalarına karşı sergilenecek hareket şekli ve tutumlar belirlenmeli, aranacak telefon numaraları ve başvurulacak sağlık tesisleri önceden mutlaka belirlenmelidir.

Görev başı yapan personel firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenir ve sonuç raporu tarafınıza mail ile bildirilir.

© 2019 Çukurovalı Özel Güvenlik. All Rights Reserved. Designed By TeknoKey